Over Chris Meijers

Chris Meijers Collectie - Aan het werk

In mijn werk combineer ik twee voorliefdes die mijn ouders me hebben meegegeven. Mijn moeder inspireerde me om mooie dingen te creëren van stof. Ik ben zogezegd opgegroeid naast de naaimachine. Mijn vader heeft me respect voor de natuur bijgebracht. Zorg voor natuur en milieu staat centraal in mijn werk en leefwijze.

Na mijn studie in Wageningen ben ik aan het werk gegaan als milieukundige. Kleren maken deed ik toen ook al, als hobby. In 1998 heb ik een drastisch besluit genomen en ben ik de coupeuseopleiding aan de modevakschool Hermsen, Janssen en Schuurman gaan volgen. Na het examen was de weg vrij om van mijn hobby mijn werk te maken.

Het werk aan mijn eigen kledingcollectie combineer ik met het geven van les aan de modevakopleiding, die ik zelf ook gevolgd heb. Door deze werkzaamheden houd ik mijn eigen naai- en ontwerptechnieken op een hoog niveau.